Cocktaileffekter med sting... 27 Februari 2012

Eftersom vissa kemikalier regleras under flera olika EU-lagstiftningar så föreslår Nordiska Ministerrådet en skärpning av dessa så att människa och miljö inte utsätts för högre dos än till exempel 10 procent av vad som i nuläget anses säkert i de enskilda regelverken (t.ex. Reach,Kosmetikadirektivet, Leksaksdirektivet och Livsmedelsförordningen). Det betyder att säkerhetsfaktorn ändras från 100 till 1000! Det kan få stora konsekvenser för produkternas sammansättning!