Forskning Utveckling Utbildning Effekt / Säkerhet Kosmetika Medicinteknik Hudläkemedel...11 juni 2013

EUs kosmetiklagstiftning kräver många nya tankar och innovativ forskning för att skydda människor, djur och natur. 
Redan 2004 blev det förbjudet att testa produkter på djur i Europa för att undersöka deras säkerhet.I mars 2009 blev det förbjudet att också testa ingredienser och kombinationer av ingredienser på djur. I mars 2009 blev det också förbjudet att saluföra produkter som innehåller råvaror som testats på djur där det finns alternativa metoder. Den 11 Mars 2013 blev det även förbjudet att saluföra produkter som innehåller ingredienser som testats på djur även om alternativa metoder saknas. 
Hur framtiden ser ut vet vi inte. Förbudet gäller för ingredienser som syftar till att användas i kosmetika. Vad händer om man testar för annat syfte och sen upptäcker att substansen också är mycket användbar i kosmetika? Till exemepel om man tänkt sig att ha ämnet i mat? I ett shampo för djur? I målarfärg? Kan man då inte använda substansen i kosmetika? Vad händer om myndigheter eller någon annan aktör i världen testar ingrediensen? Kommer då produkten som innehåller substansen att förbjudas? Nyligen har djurförsök gjorts på ex aloe vera. Kan vi räkna med att databasen CPNP identiferar produkter med aloe och förbjuder dessa? Substanser till kosmetika regleras som andra substanser i databasen REACH. Eviderm tog upp dessa frågor under temadagen den 21 maj. 
På websidan djurförsök.info kan man läsa lite mer om frågeställningarna.