Medicinteknik - från teori till praktik. Enkel och effektiv utveckling och kvalitetssäkring... 16 Oktober 2013

Medicintekniska produkter ökar sina marknadsandelar och når kunden snabbare än läkemedel. Men regelverket kan vara snårigt. Eviderm ger dig som vill utveckla eller importera medicintekniska produkter för huden ett praktiskt angreppssätt som ökar förståelsen och ger smartare implementering.

I kursmaterialet ingår bland annat förslag till Standardrutiner (SOPar) som företagen måste ha för att säkerställa kvaliteten. 

Meny:

Skillnader i marknadsföring och mekanism mellan medicinteknik, kosmetika och hudläkemedel. Exempel på produkter för acne, löss, vårtor, eksem, rosacea, rynkor, sår, mfl. Märkning, produkter, risker och klasser. Särskild fokus på klass I och II. Krav på medicintekniska produkter, kvalitet, studier, dokumentation, säkerhet. Vad innehåller ”’Technical File”? Krav på företaget, kvalitetssystem, revision, certifiering. Standardrutiner (SOPar).

Vi som utbildar har lång och praktisk erfarenhet av produktutveckling och kvalitetssystem som gäller för CE-märkning, kosmetika och läkemedel. Kursen ger bra möjligheter till utvecklande dialoger.   

Tid och plats: Måndagen den 9 december på Klarabergsviadukten 90 (Lundqvist & Lindqvist).
Start med frukost 09.00 och slut kl 17.00.
Deltagaravgift: 4.500:- Till anmälan