Studie av nagelsvamp

Vi vill komma i kontakt med personer med nagelsvamp och inbjuda till att delta i en jämförande studie av två egenvårdsprodukter. Du kommer att få testa en av produkterna. Behandlingen sker i hemmet och du rapporterar resultat via mejl och vår hemsida.

Vi vill att du ska fotografera nagelsvampen med vissa intervall under 6 månader. Vi kommer att använda ditt fotografi och din bedömning av nageln för att utvärdera effekten av produkten.

Det kostar ingenting att vara med i studien.

Om du anmäler ditt intresse så får du mer information om studien inför ett eventuellt deltagande. 

EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor gäller för denna studie. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Anmäl ditt intresse via formuläret till höger!

Anmälan

Har du ytterligare frågor om studien? Klicka här!