Hur kan man undersöka effekten av krämer?

Utbildning och illustration av  en studie av krämer

Perrigo i Norge har utbildat nyckelpersoner som är involverad i behandling och rådgivning av patienter med eksem och andra torrhudssjukdomar. Dermatologer, sjuksköterskor och journalister fick lära känna mjukgörande krämer, ingredienser och ta del av den metodik som kan användas för att utvärdera effekten av krämer på hudens torrhet och barriärfunktion. Titta mer på film från LHL Astma og Allergi
Cirka 50 personer deltog i den första teoretiska delen den 16 januari på Rikshospitalet och ungefär hälften var med på andra delen den 30 januari.
Efter den första teoretiska genomgången erbjöds 14 personer att delta i ett test av en experimentell kräm i syfte att se hur utvärdering av effekt kan göras. Den andra delen bestod av praktiska avsnitt, som att känna på krämer och ingredienser, samt se hur en hudanalys kan gå till.
Vill man förkovra sig i mätningar så har vi publicerat en ny artikel på temat i EEMCOs regi.


SYNOPSIS 

RESULTAT
Användning:

  • Enligt dagbok: > 99%
  • Använd mängd per person (7 vägda behållare): medel 18 g
  • Medel per applicering: 0,7 g
  • Min - max mängd: 6 g - 26 g


RESULTAT I HUDEN
Hudens kapacitans ökade av behandlingen med kräm, mätt med en Corneometer, p=0,04. Detta kan tolkas som att hudens fukthalt ökade.
Resultat presenteras i så kallade låd-diagram med 50% av värden i lådan och min och max där morrhåren slutar.
Hudens barrärfunktion (TEWL) påverkades inte signifikant av krämen (p=0.36).  

Tittar man på enskilda individers resultat så förstår man varför resultaten inte är signifikanta. Några personer visar högre TEWL och andra lägre på den behandlade armen.
För att påvisa en eventuell skillnad hade det behövs fler personer. 11 personer är oftast för litet antal för att få tydliga resultat.
Själva mätningen var inte heller optimal, eftersom det situationen var mer inriktad på att illustrera hur en studie kan gå till och inte att med precision mäta en effekt. Doseringen av kräm var också mycket låg på några personer, vilket kan bidra till osäkra resultat.
Om någon undrar vad det var för kräm som testades, så var en experimentkräm som gjordes just för detta tillfälle. Vi hade hoppats på signfikanta resultat, men så blev det inte!

Vi som funderar på krämer, och vad en dålig barriärfunktion kan leda till, ser denna sekvens av händelser, där krämer tycks kunna påverka risken för astma! Särskilt viktigt för känsliga barn!

Krämernas kemi. Vad händer i krämen och i huden?

Ingrid visar hur fuktbindare ser ut
Margrete arrangerar sensorisk test av krämer.
Analys av huden med AquaFlux (på Eviderms lab i Solna). Klicka så ser ni hur det gick till i Oslo

Exempel på hur den temporära irritationen mot tvålämnet kan se ut. Armen med minst irritation hade även lägst TEWL.  


Test av hudens känslighet för tvålämnet "SLS" påvisade ingen signifikant skillnad mellan behandlad och obehandlad arm.

  • 1 person reagerade inte på tvålen
  • 5 av 10 krämbehandlade områden visade mindre reaktion än motsvarande obehandlat område.
  • 4 visade kraftigare reaktion
  • 1 område lika, eller möjligtvis mindre på behandlat
Vad som oftast framkommer vid den här typen av undersökning är att TEWL innan applicering samvarierar med graden av irritation mot SLS.
I denna undersökning såg vi att på 8 personer var reaktionen mot SLS högre på den arm som också uppvisade högre TEWL innan applicering av SLS. Endast två av personerna uppvisade motsatt resultat.

Hur lär vi oss mer om hudvård?

EEMCO om TEWL
Vi som ger ut riktlinjer om mätningar publicerade nyligen en artikel om TEWL och fuktmätningar. Om någon är intresserad så har jag förstås en pdf att skicka!