Vi kan bedöma och ge råd om importerade produkter från ex USA
och Kina samt inspektera tillverkare. Vi kan även export.

Eviderm kan också bedöma skicket och värdet på en produkt utifrån de dokument som beskriver produkten. Vi är vana vid import av produkter från USA och Kina. Informationen kan användas inför förvärv eller import av en produkt eller för att underlätta beslut om eventuell distribution och försäljning ("due diligence").
Eviderm
 kan hantera reklamationer, göra utredningar, ha kundkontakter, inspektera och föreslå korrigerande åtgärder.

Eviderm kan också hjälpa till att utveckla företagets ”market surveillance”-aktiviteter, som exempelvis uppföljning av kvaliteten på läkemedel ("pharmacovigilance") och kosmetika (”cosmetovigilance”).
Eviderm kan också inspektera tillverkare inom EU och utanför EU (ex USA, Kina).
EU har tydliga krav på produkternas kvalitet.

Checklista för kosmetika - Eviderm kan inspektera Produktinformationsfilen (PIF).

 1. Är produkten registrerad i CPNP? I vilka länder saluförs den?
 2. Uppfyller tillverkaren GMP? Finns en förenklad tillverkningsinstruktion? Finns spårbarhet för receptet på produkten och ingåede råvaror?
 3. Är produkten spårbar? Avtal med tillverkare och distributörer? Går den att återkalla om så behövs?
 4. Verkar produkten ha korrekt märkning? Finns ex användarinstruktion, ingredienslista, satsnummer, utgångsdatum /PAO, adress till ansvarig person, tillverkningsland om importerad till EU.
 5. Är produkten säkerhetsbedömd? Är rapporten relevant? Uppfyller parfymen IFRAs krav?
 6. Uppfyller produkten och råvarorna de krav som ställs vad gäller förbud av djurtester?
 7. Är samtliga tillsatta ingredienser i råvarorna angivna in ingredienslistan? Är parfymallergener angivna på korrekt sätt?
 8. Innehåller produkten några förbjudna ämnen? Uppfyller reglerade ämnen förordningen, dvs med avseende på halt, renhet, användningsområde och eventuell märkning?
 9. Ingår nano-partiklar? Är dessa bedömda och märkta på korrekt sätt?
 10. Är produktens stabilitet verifierad? Används illegala kombinationer av ämnen (ex nitrosaminer)? Kan formaldehyd frisättas som eventuell måste anges i märkningen? Har konserveringsmedelstest utförts?
 11. Finns produktspecifikation? Specifikation på råvaror? Tillräcklig renhet?
 12. Uppfyller produkten de mikrobiologiska krav som ställs på kosmetika vid frisläppning?
 13. Finns stöd för produktlöften? Uppfyller solprodukter de uppsatta specifika kraven och övriga produkter de generella kraven?
 14. Är varningar och försiktighetsåtgärder angivna på korrekt sätt?
 15. Hanteras reklamationer på rätt sätt? Rapportering till myndigheter?

Inspektion av tillverkare för kosmetika. ISO 22716.

Eviderm kan inspektera tillverkare och underleverantörer av kosmetika. Vi har internationell expertis med lång erfarenhet som också är duktig på att vägleda i hur man kan lösa olika svårigheter. Kontaka oss för fast pris.

Import från Kina? USA? Due diligence.
ISO 13485 Medicinteknik SOP. GMP 22716

Läkemedelsverket inspekterar.

Läkemedelsverket har löpande tillsyn av kosmetika. Läkemedelsverket kommer under 2015-2016 att bjuda in landets kommuner för att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt riktat mot kosmetiska produkter för barn. Myndigheten kommer även att fortsätta att granska tatueringsfärger samt konserveringsmedel i våtservetter. Klicka och läs.

Läkemedelsverket rapporterar brister hos kosmetika i tidigare inspektioner

Läkemedelsverket har noterat att företag glömmer bort att innehållsdeklarera konserveringsmedel i kosmetika! I USA kan man stunta i att deklarera tillsatser som finns i råvarorna, men i Europa så måste alla ingredienser anges på innehållsdeklaration! Sen gäller det att också ha koll på att konserveringsmedlen fungerar i beredningen. Tillverkningen är sällan steril och konsumenten kan kontaminera produkten under användning. Klicka och läs rapporten.


Läkemedelsverket har granskat 99 hudkrämer som sålts på den svenska marknaden. Laboratorieanalyser har gjorts på konserveringsmedel och mikrobiologi. Dessutom har hudkrämernas innehållsdeklarationer och övriga märkning kontrollerats.

18 produkter utan anmärkning! Ta del av rapporten!

Även kommunerna inspekterar.

Exempel på en kontroll av kosmetiska produkter finnns i ren rapport från Skåne län. Klicka och läs.