Referat från möten.

To live and let die.

The cosmetic industry, customers, products and the regulation are continuously being developed. New innovations and ways to look upon the business enter the market. Elderly attitudes and behaviors are allowed to die.

The SCANCOS conference addressed these evolutionary processes. We went from a historical perspective on product attributes to more recent challenges in the development, manufacturing and marketing, including information on the recent case in the Swedish Marketing Court.

11-12 November in Stockholm!

Historical perspectives on the efforts within the beauty industry to make dreams come true
* Beauty or a Beast?
Sara Kristoffersson, University College of Arts, Crafts and Design, Stockholm

The evolution in production of raw materials and cosmetics
* Sustainability and social responsibility in production of cosmetic ingredients from Amazon jungle.
Marcia Azevedo, Beraca International Europe, Paris

*Plant stem cells – a sustainable and eco-friendly way for modern cosmetic ingredients creation
Elodie Mauger, Mibelle Biochemistry, Buchs

* Implementation of the new cosmetic GMP
Irena Ozga, Cosmetosphera, Warszawa, ACO Hud, Upplands Väsby

The evolution of safety studies
* Beyond 2013. The development of safety testing without animals.
Cecilia Clemedsson, AdvocoTox, Stocksund

* Eye irritation and detection of smarting sensations
Anna Forsby, Stockholm University, Stockholm

The evolution in the testing and marketing of cosmetics
* Quality and evidence in the documentation of product efficacy
Jörgen Serup, Bispebjerg Hospital, Copenhagen.

* The future of beauty - Innovation & Communication
Raniero De Stasio, L’Oréal, Paris

The evolution within the industry regarding market supervision, self-regulation and ethical considerations
* Food supplements
Inger Atteryd, Svensk Egenvård (the trade association for suppliers of plant based pharmaceuticals, dietary

supplements, health provisions and natural skin products in Sweden), Stockholm
* Pharmaceuticals
Pär Tellner, LIF (the trade association for the research-based pharmaceutical industry in Sweden), Stockholm

* Cosmetics - (cancelled)
Peter Jansson, KTF (the trade association for the cosmetic industry in Sweden), Stockholm

”Sustainable Cosmetics” med hjälp av SCANCOS! 5-6 nov 2009
SCANCOS (Scandinavian Society of Cosmetic Chemists) anordnade återigen en välfylld och spännande konferens med över 100 deltagare från 11 länder. Konferensen var fullsatt. De ämnen som berördes var högaktuella. Deltagarna fick senaste nytt från kritiska konsumentorganisationer, miljövänner, universitetsforskare, industri, branschorganisationer och myndigheter inom området.

Årets kanske mest kontroversiella fråga, den om parabeners eventuella hormonpåverkan, blev tydligt redovisad av Colipas vetenskapliga talesman Florian Schellauf. Florian gick igenom helt nya resultat som visar att den omtvistade parabenen butylparaben tappar sin eventuella hormonpåverkande effekt ganska omgående efter att den långsamt tagits upp via huden! Kanske var SCANCOS-mötet första gången som detta presenterades officiellt? Ta del av Colipas presentation genom att läsa Florian Schellaufs pdf-dokument till höger på sidan.

Slutsatserna är inte unika på något sätt. Andra forskare har visat samma långsamma upptag och sönderdelning tidigare, men denna studie anses ändå viktig för att den på ett kvalitetssäkrat sätt konfirmerar parabenernas ofarlighet. Många explorativa vetenskapliga studier kan nämligen lida brist på kvalitet, vilket gör att marknadsföring av ”icke-reproducerbara” resultat startar och vilseledande information sprids. När forskare sen försöker bekräfta resultaten är det omöjligt. Nu ser vi fram emot EUs vetenskapliga kommittés slutplädering i frågan.

Min bedömning är att säkerhetsmarginalen för parabener i hudvårdsprodukter kommer att anses vara betryggande och att parabener inte kan bidra till några som helst cocktaileffekter!

Dag 1: Det naturliga skyddet – från hud till evidens.
Konferensen inleddes med två framstående forskare från universiteten i Lund och Malmö; Emma Sparr och Johan Engblom som presenterade sina vetenskapliga rön. Emma har visat att hudens membranlipider på ett sinnrikt sätt kan svara på omgivningens fukthalt och endera bromsa eller släppa på diffusionsflödet av substanser; ”Responding membranes”. När omgivningen känns torr stelnar hudens fetter och blir mindre genomträngliga. Emma har också upptäckt att glycerol och urea inte enbart attraherar vatten utan också kan ersätta vattnet vid låga luftfuktigheter. Johan fokuserar på ”drug delivery” och använder sig av fynden för att öka upptaget av aktiva substanser. Johans kunskap kan också användas för att minska upptaget av substanser som ska verka på utsidan av huden, som konserveringsmedel och UV-filter. I en forskningsansökan till ”Knowledge Foundation” för att titta på just fuktbindare och hudens barriäregenskaper är Eviderm med som en av de industriella parterna.

Jari Alander från AAK fortsatte på temat fetter och visade att vegetabiliska oljor rika på naturliga antioxidanter (ex Canola) kan användas för att skydda känsliga vegetabiliska oljor och hudceller mot skador från UV-ljus. Det framgick från flera av presentationerna att livsmedelsråvaror allt oftare används i kosmetika. Hur livsmedelsindustrin agerar för att skydda sina produkter är därför relevant också för kosmetikindustrin. Pernilla Arinder från SIK gav en intressant överblick av modeller för hur man kan prediktera tillväxten av olika mikroorganismer i mat. Vissa mikroorganismer vill man stimulera tillväxten av för att höja smakupplevelsen, exempelvis på särskilda korvar, medan andra vill man bromsa. Riskhanteringen av de olika stegen i tillverkningskedjan kan vara applicerbara även på tillverkningen av kosmetika.

Till skillnad mot mat vill man oftast inte ha några mikroorganismer i kosmetika. Michael Dyrgaard Lundov från Gentofte, Köpenhamns universitet, berättade att kosmetika ändå kan innehålla mikroorganismer. I en undersökning av 15 krämer från patienter med handeksem var 67% kontaminerade! Oftast i mynningen. Kontamination kan förvärra eksemen! Myndigheterna har larmsystem för att snabbt informera och dra in kontaminerade produkter. Som bekant kan man också få eksem av konserveringsmedel. Michael berättade om värstingarna och att även naturliga konserveringsmedel kan ge eksem.

Andrea Wingenfeld från ISP vidgade våra perspektiv på naturlighet och säkerhet. Hon påminde oss om att vi gärna tycker att ingredienser som syntetiserats i naturen är säkrare än de som vi själva framställt i våra fabriker! Det är lite bakvänt! Dessutom kan vi fundera på om det är bättre att framställa 1000 kg av en kosmetikaingrediens i en fabrik än att odla den ekologiskt och eventuellt konkurrera med jordbruk för matframställning? En annan viktig aspekt på ”naturlig konservering” är att våra myndigheter inte har godkänt alla konserveringsmedel som kommer från naturen. Bensoesyra och sorbinsyra är godkända, medan exempelvis caprylyl glycol är förbjudet som konserveringsmedel.

Efter dessa naturvetenskapliga föredrag avslutades första konferensdagen med hur olika typer av opinionsbildande aktiviteter i Danmark påverkar konsumenten, den sk ”folkedomstolen”. Kim Michael Christiansen berättade att 63% av danskarna tar del av de testresultat som publiceras i media och att 68% också följer de råd som ges av media! Givetvis uppmärksammas även myndigheternas kampanjer. I Danmark ifrågasätts exempelvis parabener i kosmetik av olika konsumentorganisation och även politiker.

Min slutsats är att inte enbart enskilda forskare och media, utan också politiker och myndigheter bidrar till att vilseleda allmänheten! Detta om något är oroande!

Dag 2: Förenkling av kosmetikutvecklingen?
Jørgen Hyldgaard, HYGADE, inledde den andra konferensdagen med att göra en överblick av hur säkerheten på kosmetika kan garanteras. Utifrån enskilda substansers toxicitetsdata kan hela produktens säkerhetsmarginal fastställas. Enda problemet är att det saknas data för många ingredienser.

Jeppe Frydendal, från Nordic Ecolabelling, berättade att 93% av danskarna känner igen och 73% också vet att Svanen är ett ”eko-märke”. Föreningen försöker skynda på utbyte av olämpliga substanser i kosmetika. Svanenmärkta produkter får exempelvis inte innehålla parabener (?). De nya kriterieförslagen kommer också att förbjuda zinkoxid i alla produkttyper utom barnsalvor. Även nanopartiklar kommer att förbjudas. Eventuellt kan titandioxid i nanoform tillåtas. Effektbevis på tandkrämer med lågt innehåll fluor kan komma att införas, liksom bevis för mildhet på produkter som marknadsförs som milda. Förslagen ska remissbehandlas innan de sätts i verket.

Ulrika Lamberth från Konsumentföreningen Stockholm presenterade en undersökning om ”naturligheten” hos kosmetikprodukter. Hur ska konsumenterna tolka marknadsföringen? Ulrika konstaterade att ungefär samma typ av marknadsföring används trots stora skillnader i komposition på produkterna. Föreningen vill ha en globalt harmoniserad märkning och dessutom ansvariga myndighetens skriftliga vy på om det är okey att marknadsföra ”innehåller inte..”.. Att marknadsföra avsaknad av vissa ingredienser sprider dubier kring säkerheten hos andra produkter. Föreningen vill också ha bättre studier för att belägga påstådda effekter. Mer vettiga dubbel-blindstudier på människa i stället för på cellkulturer!

Judi Beerling är aktiv i SCANCOS ”syster”-organisation i England, samt i IFSCC. Från sin ställning som teknisk expert på Organic Monitor i England gav Judi gav en utsökt överblick av det snabbväxande området för naturkosmetik, som nu står för 2.7% av marknaden i Europa. Det är en splittrad bild av många olika typer av märkningar och kriterier som alla bygger på konsumentens tilltro till naturen som en källa till mildhet. Men Judi påminde om en nyligen genomförd undersökning av 350 undersökta växter där 71 stycken visades innehålla en eller flera CMR-substanser (carcinogena, mutagena eller reproduktionsstörande). Huruvida gifterna också går att återfinna också i den del av extraktet som används i kosmetika blir en fråga för råvaruleverantören och den som gör säkerhetsvärderingen. Judi presenterade olika kännetecken för NaTrue, Cosmos och FairTrade, som har förutsättningar att bli ”sustainable”.

Florian Schellauf, Colipa, friade inte enbart parabener, utan också nanoformen av titandioxid. Partiklar har synnerligen svårt att penetrera huden. Och när inte heller injektion av titandioxid i nanoform ger några toxiska effekter så är säkerheten bevisad! Min reflektion är att zinkoxid oavsett storlekar torde vara precis lika ofarligt.

Annette Orloff, som tidigare jobbade på Miljöstyrelsen i Danmark men som nu hanterar vetenskapliga frågor vid EU-kommissionens enhet för kosmetika och medicintekniska produkter, avslutade SCANCOS-konferensen med att på ett uttömmande sätt sammanfatta förändringarna av kosmetikregelverket. Annette berättade bland annat att det blir nya tydligare krav på industrins säkerhetsvärdering av kosmetika, samt att CMR-substanser och nanomaterial kommer att hanteras enligt särskilda processer. Vissa CMR substanser kommer att vara tillåtna i kosmetika om de också är tillåtna i mat. Nanomaterial kommer att godkännas ”case-by-case”. Övervakningen av kosmetika kommer att underlättas av det nya Europeiska regelverket och genom att samarbetet mellan myndigheterna kommer att öka.

Som programmakare och aktiv inom SCANCOS kan jag inte annat än vara mer än nöjd över alla förträffliga föredragshållare. Trots att lokalen nästan var överfylld och att stolarna stundtals kändes obekväma, så tror jag också att merparten av deltagarna fick sitt lystmäte på kunskapsuppbyggnad mer än väl tillfredsställd!

Ni hittar presentationerna till höger på sidan och på www.SCANCOS.com

På återseende önskar Marie

Naturkosmetik - Konsumentföreningen Stockholm, 26 okt 2009

"Värderingar eller Vetenskap?" Konsumentföreningen Stockholm har granskat det växande området naturkosmetik. Naturligt, äkta, biologiskt, organiskt, ekologiskt, endast eteriska oljor och naturliga ingredienser, fri från parabener och syntetiska parfymer. Listan kan göras lång när kosmetikföretagen hakar på ekotrenden och marknadsför allt fler produkter med naturliga förtecken. Konsumentföreningen Stockholm presenterade den 26 oktober en granskande rapport om det växande området ”naturkosmetik”.  

Konsumentföreningen Stockholm begär nu att ansvariga myndigheter (Läkemedelsverket och Konsumentverket) ska ta ställning om marknadsföring av produkterna med uttalande om vad produkten ”innehåll inte” är acceptabel. Likaså vill föreningen att det ska finnas en global definition av naturkosmetik och ekologisk kosmetik. Konsumentföreringen Stockholm vill också ha mer oberoende forskning om naturliga ingrediensers effekt på människa och miljö. 

Marie Lodén från Eviderm var med på mötet som sakkunnig och hade också kommenterat rapportens innehåll innan den publicerades. Med apotekarutbildning i botten och lång forskningserfarenhet av hudprodukter höll hon med rapportförfattarna att substanser från naturen både kan vara positiva och negativa för huden. Hon har själv visat att några mikrogram av ett mögelgift (trichothecener) från spannmål kan ge en rejäl irritation på huden. Däremot är vegetabiliska oljor med naturliga antioxidanter där man renat bort allergiframkallande proteinrester snälla mot huden. 

Att ha kännedom om vilka kemikalier det naturliga extraktet innehåller är därför av yttersta vikt. Hur man skördar, behandlar, förvarar, och hanterar den naturliga råvaran i fabriken spelar en avgörande roll för vilka egenskaper produkten har när den når kroppen. Förväntar man sig särskilda effekter krävs avancerad kunskap både vad gäller kemin i produkten och sen biokemiska effekter i huden. Har råvaruleverantörer och kosmetikatillverkare tillräckligt med resurser?  

Företag som skapar ny kunskap genom forskning och delar med sig av sin kunskap bidrar på ett postitiv sätt till områdets utveckling.  

Stratum Corneum VI i Boston, 2 okt 2009.

Marie Lodén var inbjuden talare på den 6:e internationella konferensen som fokuserade på Stratum Corneum. Ett foto från konferensen visas till höger; I förgrunden ses välkända forskare som Ronny Marks, Tony Rawlings och Gary Grove och lite längre bak till vänster David More och Joke Bouwstra. 

Marie berättade om den forskning som ACO gjort för att belysa viktiga effekter av mjukgörande krämer på huden, se sammanfattningen nedan samt hela föredraget som pdf längst ned. 

Den senaste artikeln som ACO varit med och utvecklat inom området har författats av Institutet för Hälsoekonomi i Lund (J Eur Acad Dermatol Venereol, Epub ahead of print). Den beskriver samhällets nytta med att rabattera mjukgörande krämer som kan förlänga tiden till återfall av eksem hos patienter med atopiska eksem. 

Moisturizers influence skin barrier function and time to eczema-relapse in atopic patients.

Marie Lodén, Izabela Buraczewska, Karin Wirén.

ACO Hud Nordic, Upplands Väsby, Sweden. 

Atopic eczema is increasingly considered to be a primary disorder of stratum corneum barrier failure, where the major predisposing factors for the eczema are mutations in the filaggrin gene. The impaired skin barrier function is measured as elevated transepidermal water loss (TEWL), both in dry and in clinically normal skin. In order to reduce the likelihood of developing dryness and eczema, moisturizers are routinely recommended to be used also when the eczema is cleared. However, moisturizers contain different types of ingredients and the effect on the skin barrier function varies between the formulations; Some formulations increase TEWL, whereas other decrease TEWL. We have repeatedly shown that a 5%-urea formulation improves skin barrier function (decreases TEWL and makes skin less sensitive to an irritant) both in normal skin and in atopic skin. 

Possible mechanisms behind barrier-impact are changes in the pathways controlling filaggrin gene expression or barrier-lipid synthesis. Our findings show that the 5% urea-moisturizer influenced the expression of cyclin-dependent kinase inhibitor 1A in normal skin, whereas a barrier-deteriorating moisturizer induces differences in mRNA expression of involucrin, transglutaminase and enzymes responsible for barrier lipid synthesis, such as the gene involved in formation of cholesterol and the genes involved in the formation of ceramides. 

In a recent study, we also measured the time to relapse of eczema with and without treatment with the urea-moisturizer after successful clearing of atopic lesions with a strong corticosteroid. The results showed that the median time to relapse for patients treated with 5% urea was >26 weeks (duration of the study) compared with 30 days for the no treatment group. The probability of not having a relapse during the 26-weeks period was 68% in the moisturizer group and 32% for those not using the moisturizer, which resulted in a 53% relative risk reduction and 36% absolute risk reduction. 

We therefore conclude that moisturizers may prevent eczema. We also propose TEWL to be a surrogate parameter for the prevention or promotion of the outbreak of flares by moisturizer treatment in eczema-prone individuals. 

Presentationer.

Myter och möjligheter. Marie Loden 3 juli i Almedalen med Konsumentföreningen Stocksholm

Från SCANCOS - To live and let die! 11-12 nov 2010

Från SCANCOS Sustainable Cosmetics: