Vi hjälper dig att utveckla och dokumentera kosmetika, medicinteknik, hudläkemedel.

Eviderm utvecklar produkter för huden samt gör  studier på människa. Vi gör också säkerhetsbedömningar av kosmetika och hjälper till med import och export.

Snart finns 4:e upplagan av boken "REN, MJUK och VACKER. Kemi och funktion hos kosmetika"!

Samlad kunskap i våra publikationer.

Produktutveckling
för hud,slemhinnor.

Kosmetika, CE, läkemedel, intim.

Studier kosmetika,
medicinteknik mm.

Barriär, irritation, TEWL, Sverige

Bedömer säkerhet
och effekt. Import.

Säkerhetsbedömning kosmetika. Cosmetic Product Safety Report