Vad karaktäriserar Eviderm Institute?

Vad gör Eviderm Institute?

 • Eviderms affärsidé är att skapa framgångsrika recept för huden genom att underlätta för professio-nella att ta evidensbaserade beslut. Vi skapar och förmedlar kunskap. 
 • Självklart adresserar vi våra kunders och våra forskningspersoners integritet. Läs mer om etik och dataskydd (ex GDPR).
 • Eviderm gör studier på människor, som exempelvis kliniska prövningar och konsumenttester. Exempelvis för  "claim support", patent. 
 • Vi har många instrument på labbet.
 • Vi utvecklar kosmetika, medicinteknik och är bäst på nya, innovativa och specialdesignade produkter
 • Vi är oberoende och har eget utvecklingslaboratorium.
 • Vi är forskare och kan hjälpa till att patentskydda dina nya produkter. 
 • Vi är duktiga på innehållsämnen och jobbar nära råvaruleverantörer och  tillverkare av kosmetika, kosmetika och medicintekniska produkter.
 • Mikrobiologi? Belastningstester? Kontroller? Eviderm har kontakter och gör studier.
 • Produktutveckling och utredning av effekter från litteraturdata och studier.
 • Marknadsanpassning, godkännanden.
 • Inspektion av tillverkare (GMP 22716), kvalitetssystem, kosmetika (EU, Kina, mellanöstern, Asien, Ryssland), medicinteknik,  mm
 • Vi jobbar även med substansbaserad medicinteknik (regel 21) och "Notified Body", dvs Ansvarigt Kontrollorgan. Vi är duktiga på substanser (Mode of Action).
 • Vi gör säkerhetsbedömningar och  utfärdar exempelvis Cosmetic Product Safety Report (CPSR) och Biological Evaluation Report.
 • Vi kan också identifiera miljödata och olika intresseorganisationers kriterier. Exempelvis har Svanen, NaTrue och Cosmos kriterier som måste vara uppfyllda för att deras symboler ska få användas på produkterna.

 • Eviderm Institute ligger nära T-banan i Berghshamra

  Adress och identitet på Eviderm Institute?

  Är du Forskningsperson eller en besökande kund så hittar ni oss på:

  Bockholmsv 1, Bergshamra, Solna. 

  Närmaste T-bana: Bergshamra, södra uppgången.

  Vår postadress är:

  Eviderm Institute AB
  Bergshamra Allé 9
  170 77 Solna
  Telefon: 070 828 5832
  Epost: marie.loden@eviderm.se

  Org.nr: 556787-6908

  Bankgiro: 445-7537
  Momsreg.nr/VAT-nr SE556787690801.

  På AllaBolag hittar vi Bolagsöversikt och nyckeltal

  Symboler

  Ormen i loggan ska ge flera associationer; 

  I antikens Grekland dyrkades Asklepios som läkedomens gud. Ormen symboliserar helandet. Ormen är därför läkarnas mest använda symbol, ringlande på en stav (ormstav) eller drickande ur en skål (ormskål). Numera samlas läkarna alltmer kring ormstaven som gemensam symbol, medan apotekarna övertagit ormskålen

  Inom hinduismen utgör ormens slingrande kropp en bild av solens vidsträckta bana genom den eviga rymden. Ormens periodiska skinnömsning gör honom till en god bild av förnyat liv eller reinkarnation. När han rullar ihop sig till angrepp, utgör han en bild av Karma-Nemesis lag, som utdelar sina slag på grundval av våra egna handlingar och utan att någonsin förfela sitt mål. Bitande sig i stjärten och sålunda bildande en cirkel, symboliserar han evigheten, nödvändighetens cykel, den allt uppslukande tiden. 

  I yoga och indisk/tantrisk filosofi finns den urgamla ormsymbolen Kundalinishakti, en feminin skapelseprincip som symboliserar våra slumrande möjligheter. Kundalinivisualiseringarna har ofta kraftfulla effekter och resulterar inte sällan i tillskott av fysisk energi och ökning av kreativiteten.

  Man kan se att ormar slingrar sig likt yogans beskrivning av energibanor "ida" och "pingala" längs en stav, dvs centralkanalen "sushumna".  Ormarna når till slut kron-chakrat, vilket innebär ett fullt uppvaknande av den helande kraften. När ormarna slingar sig upp längs Asklepios stav passerar den staven sju gånger vilket symboliserar kroppens sju huvudchakras som finns i människans ryggrad.

  Ägare och ansvarig VD Marie Lodén

  Eviderm Institute grundades 2009 av Marie Lodén, som också äger företaget. Marie Lodén är legitimerad apotekare med fördjupning inom toxikologi. Marie har disputerat inom medicinska fakulteten och är också docent i experimentell dermatologi vid Uppsala universitet.  
  Marie Lodén har jobbat med frågor som rör huden i 40 år. Först vid Försvarets Forskningsanstalt i Umeå under 5 år, sedan vid dåvarande Kabi Vitrum under nästan 2 år och 22 år på ACO; vid ACO Läkemedel, ACO Hud och ACO Hud Nordic. Marie var Forsknings-, Utvecklings- och Kvalitetschef och ingick i företagets ledningsgrupp. Hon har utbildats i Integrerat Ledarskap (10v) vid Handelshögskolan.

  Marie Lodén har också varit utsedd av Läkemedelsverket som sakkunnig (QP, Qualified Person) för  partihandels-verksamhet.

  Marie Lodén har ansvarat för dokumentation och utveckling av läkemedelsprodukter och författat flera kliniska expertrapporter (Clinical Overviews) för läkemedelssubstanser, som sedan blivit godkända av Läkemedels-verket för utvärtes behandling (lösning, gel, kräm, emulsion).  

  Dessutom har Marie säkerhetsbedömt utvärtes läkemedel baserat på vetenskaplig dokumentation i bibliografisk ansökan (Non Clinical Overview), samt utrett nedbrytnings-produkter av läkemedel och kvalificerat innehållet av dessa. Marie har också utvecklat nya medicintekniska produkter, samt utvecklat Clinical Evaluation Report och Biological Evaluation Report.  

  Dessutom har hon säkerhetsbedömt minst kanske 1000 kosmetiska produkter enligt gällande kosmetikförordning, samt gjort avancerade toxikologiska litteratur-genomgångar av andra kemiska produkter som används på människor.

  Marie Lodén är aktiv inom forskningen och har publicerat  originalartiklar och översiktsartiklar i refereegranskade tidskrifter, se nedan. Till vänster finns också certifikat och universitetsdokument som visar hennes akademiska kvalifikationer.

  Hennes forskningsintresse är fokuserat på hudens barriär-funktion och känslighet för eksem. Dessutom har hon varit redaktör för de internationella böckerna Treatment of dry skin syndrom; The art and science of moisturizers samt "Dry Skin and Moisturizers; Chemistry and Function" tillsammans med Professor Howard Maibach. Marie har också skrivit den svenska boken om "Ren, Mjuk och Vacker; Kemi och Funktion hos Kosmetika" som givits ut i tre upplagor av Apotekarsocieteten. Den senaste 4:e upplagan lanseras 2021.

  Marie Lodén älskar utmaningar och att skapa möjligheter! Läs mer om hur hon utmanat exempelvis huden och därigenom kunna skapa nya bättre produkter! 

  Vetenskapliga originalartiklar

 • Lodén M, Wahlund G, Michelson S. A humectant-rich moisturizer reduces xerosis in diabetic feet and susceptibility to an irritant in healthy skin. Clinical Dermatology. 2022: 7 (1)
 • Lodén M. Ethanol-based disinfectants containing urea may reduce soap sensitivity. Dermatitis. 2020;31: 328-332.
 • Comparison of Moisturising Creams for the Prevention of Atopic Dermatitis Relapse. A Randomised Double-Blind Controlled Multicentre Clinical Trial. Åkerström U. Reitamo S, Langeland T, Berg M, Rustad L, Horhonen, L, Loden M, Wiren K, Grände M, Skare, P, Svensson Å. Acta Derm Venereol, 2015; 95:587-592.
 • Albèr C, Buraczewska-Norin I, Kocherbitov V, Saleem S, Lodén M, Engblom J. Effects of water activity and low molecular weight humectants on skin permeability and hydration dynamics - a double-blind, randomized and controlled study.Int J Cosmet Sci. 2014;36:412-8
 • Lodén M, von Scheele J, Michelson S. The influence of a humectant-rich mixture on normal skin barrier function and on once- and twice-daily treatment of foot xerosis. A prospective, randomized, evaluator-blind, bilateral and untreated-control study. Skin Res Technol. 2013; 19, 438-445.
 • Lodén M, Nilsson, G, Parvardeh, Neimert Carne K, Berg M. No skin reactions to mineral poweders in nickel-sensitive subjects. Contact Dermatitis.2012; 66: 210-214.
 • Lodén M, Wirén K, Smerud K, Meland N, Hønnås H, Mørk G, Lützow-Holm C, Funk J, Meding M. The effect of a corticosteroid cream and a barrier-strengthening moisturizer in hand eczema. A double-blind, randomized, prospective, parallel group clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venerol .2012; 26:597-601.
 • Lodén M, Wirén K, Smerud K, Meland N, Hønnås H, Mørk G, Lützow-Holm C, Funk J, Meding M. Treatment with a Barrier-strengthening Moisturizer Prevents Relapse of Hand-eczema. An Open, Randomized, Prospective, Parallel Group Study. Acta Derm Venerol; 2010: 90: 602-606l.
 • Wirén K, Nohlgård C, Nyberg F, L Holm L, Svensson M, Johannesson A, Wallberg P, B BerneB, Edlund F, Lodén M. Treatment with a barrier-strengthening moisturizing cream delays relapse of atopic dermatitis. A prospective and randomized controlled clinical trial. JEADV, 2009;23: 1267-1272.
 • Buraczewska I, Berne B, Lindberg M, Lodén M, Törmä H. Moisturizers change the mRNA expression of enzymes synthesizing skin barrier lipids. Arch Dermatol Res, 2009; 301; 587-594.
 • Wirén K, Frithiof H, Sjöqvist C, Lodén M. Enhancement of bioavailability by lowering of fat content in topical formulations.Br J Dermatol. 2009, 160:552-556.
 • Buraczewska I, Berne B, Lindberg M, Lodén M, Törmä H. Long-term treatment with moisturizers affects the mRNA levels of genes involved in keratinocyte differentiation and desquamation. Arch Dermatol Res. 2009; 301:175-181.
 • Buraczewska I, Broström U, Lodén M. Artificial reduction in transepidermal water loss improves skin barrier function. Br J Dermatol. 2007;157:82-6.
 • Sahlin A, Edlund F, Lodén M. A double-blind and controlled study on the influence of the vehicle on the skin susceptibility to stinging from lactic acid. Int J Cosm Sci 2007; 29:385-390.
 • Buraczewska I, Berne B, Lindberg M, Törmä H, Lodén M. Changes in skin barrier function by long-term treatment with moisturizers. Br J Dermatol 2007; 156: 492-498.
 • Halvarsson K, Buraczewska I, Lodén M. Facial anti-wrinkle cream: influence of product presentation on effectiveness. A randomised and controlled study. Skin Res & Technol, 2007; 12: 189-194.
 • Lodén M, Åkerström U, Lindahl K, Berne B. A Novel Method for Studying Photolability of Topical Formulations: A Case Study of Titanium Dioxide Stabilization of Ketoprofen. J Pharm Sci,  2005; 23;94:781-787.
 • Buraczewska I, Lodén M. Treatment of surfactant-damaged skin in humans with creams of different pH. Pharmacology, 2005; 73:1-7.
 • Lodén M, Bárány E, Mandahl P, Wessman C. The influence of urea treatment on skin susceptibility to surfactant-induced irritation: A placebo-controlled and randomized study. Exogen Dermatol, 2004;3:1-6.
 • Lodén M, Kuzima N, Nyrén M, Edlund F, Emtestam L. Nickel susceptibility and skin barrier function to water after treatment with a urea-containing moisturizer. Exog Dermatol 2004; 3: 99-105.
 • Kuzmina N,  Nyrén M,  Lodén M, Edlund F, Emtestam L. Effects of pre-treatment an emollient containing urea on nickel allergic skin reactions Acta Derm Venereol 2004; 84:1-4.
 • Lodén M, Åkerström U, Lindahl K, Berne B. Bioequivalence determination of topical ketoprofen using a dermatopharmacokinetic approach and excised skin penetration. Int J Pharm. 2004; 284: 23-30.
 • Lodén M, Buraczewska I, Edlund F. Irritation potential of shower oils before and after use.  Br J Dermatol, 2004; 150: 1142-1147.
 • Lodén M, Buraczewska I, Edlund F. The irritation potential and reservoir effect of mild soaps. Contact Dermtitis, 2003; 49: 91-96.
 • Duval C, Lindberg M, Boman A, Johansson S, Edlund F, Lodén M. Differences among moisturizers in affecting skin susceptibility to hexyl nicotinate, measured as time to increase skin blood flow. Skin Res & Technol 2003;9:59-63.
 • Lodén M, Wessman C. Mascaras may cause contact dermatitis. Int J Cosm Sc, 2002; 24:1-4.
 • Lodén M, Andersson A-C, Andersson C, Bergbrant I-M, Frödin T, Öman H, Sandström MH, Särnhult T, Voog E, Stenberg B, Pawlik E, Preisler-Häggqvist A, Svensson Å, Lindberg M. A double-blind study of the effect of glycerin and urea on dry, eczematous skin in atopic patients.  Acta Derm Venereol 2002;82:45-47.
 • Lodén M, Andersson AC, Andersson C, Frödin T, Öman H, Lindberg M. Instrumental and dermatologist evaluation of the effect of glycerine and urea on dry skin in atopic dermatitis. Skin Res & Technol, 2001; 7: 209-213.
 • Jansson T, Lodén M. Strategy to decrease the risk of adverse effects of fragrances in cosmetic products. Am J Contact Derm 2001; 12: 166-169.
 • Lodén M, Wessman C. The influence of a cream containing 20% glycerin and its vehicle on skin barrier properties. Int J Cosm Sc 2001; 23: 115-120.
 • Bárány E, Lindberg M, Lodén M. Unexpected skin barrier influence from nonionic emulsifiers. Int J Pharm 2000; 195:189-195.
 • Bárány E, Lodén M. Content of fragrance-mix ingredients and customer complaints of cosmetic products. J Am Cont Derm 2000;11:74-79.
 • Lodén M, Bárány E. Skin identical lipids versus petrolatum in the treatment of tape-stripped and detergent pertubed human skin.  Acta Derm Venerol 2000; 80: 412-415.
 • Lodén M, Wessman C. The anti-dandruff efficacy of a shampoo containing piroctone olamine and salicylic acid in comparison to that of a zinc pyrithione shampoo. Int J Cosm Sc 2000; 22: 285-289.
 • Bárány E, Lindberg M, Lodén M. Biophysical characterization of skin damage and recovery after exposure to different surfactants. Contact Dermatitis 1999; 40: 98-103.
 • Lodén M, Andersson A-C, Lindberg M. Improvement in skin barrier function in patients with atopic dermatitis after treatment with a moisturizing cream (Canoderm®). Br J Dermatol 1999; 140: 264-267.
 • Andersson A-C, Lindberg M, Lodén M. The effect of two urea-containing creams on dry, eczematous skin in atopic patients. I. Expert, patient and instrumental evaluation. J Dermatol Treat 1999; 10:165-169.
 • Lodén M, Andersson A-C, Lindberg M. The effect of two urea-containing creams on dry, eczematous skin in atopic patients. II. Adverse effects. J Dermatol Treat 1999;10:171-175.
 • Lodén M, Andersson AC, Lindberg M. The number of minor diagnostic features in patients with atopic dermatitis correlates with dryness severity.  Acta Derm Venereol (Stockh) 1998; 78: 387-388.
 • Lodén M. Barrier recovery and influence of irritant stimuli in skin treated with a moisturizing cream. Contact Dermatitis 1997;36: 256-260.
 • Lodén M. Urea containing moisturizers influence barrier properties of human skin. Arch Dermatol Res 1996:288:103-107.
 • Lodén M, Andersson AC. Effect of topically applied lipids on surfactant-irritated skin. Br J Dermatol 1996;134:215-220.
 • Lodén M, Boström P, Kneczke M. The distribution and keratolytic effect of salicylic acid and urea in human skin. Skin Pharmacol. 1995:8:173-178.
 • Lodén M, Hagforsen E, Lindberg M. The presence of body hair influences the measurement of skin hydration with the corneometer. Acta Derm Venereol (Stockh) 1995:75: 449-450.
 • Meijer J, Lodén M. Stability analysis of three UV-filters using HPLC. J Liq Chromatogr 1995; 18:1821-1832.
 • Lodén M, Olsson H, Axéll T, Linde YW. Friction, capacitance and transepidermal water loss (TEWL) in dry atopic and normal skin. Br J Dermatol 1992;126:137-141.
 • Lodén M, Olsson H, Skare L, Axéll T. Instrumental and sensory evaluation of the frictional response of the skin following a single application of five moisturizing creams.  J Soc Cosmet Chem 1992; 43:13-20.
 • Lodén M. The increase in skin hydration after application of emollients with different amounts of lipids. Acta Derm Venereol (Stockh) 1992: 72:327-330.
 • Lodén M, Lindberg M. The influence of a single application of different moisturizers on the skin capacitance. Acta Derm Venereol (Stockh) 1991; 71: 79-92.
 • Lodén M. The simultaneous penetration of water and sodium lauryl sulfate through isolated human skin. J Soc Cosmet Chem 1990;41:227-233.
 • Lodén M, Bengtsson A. Mechanical removal of the superficial portion of the stratum. Corneum by a scrub cream: Methods for the objective assessment of the effects. J Soc Cosmet Chem 1990;41:111-121.
 • Lodén M, Fayersson Y. The synthetic peptide GRF (1-29)-NH2 with growth hormone releasing activity penetrates human epidermis in vitro. Acta Pharm Suec 1988; 25: 27-30.
 • Linde YW, Bengtsson A, Lodén M. ”Dry” skin in atopic dermatitis. II. A surface profilometric study. Acta Derm Venereol (Stockh) 1989: 69: 315-319.
 • Lodén M. The in vitro permeability of human skin to benzene, ethylene glycol, formaldehyde, and n-hexane. Acta pharmacol et toxicol 1986; 58: 382-389.
 • Lodén M. The effect of 4 barrier creams on the absorption of water, benzene, and formaldehyde into excised human skin. Contact Dermatitis 1986; 14: 292-296.
 • Lodén M. The in vitro hydrolysis of diisopropyl fluorophosphate during penetration through human full-thickness skin and isolated epidermis. J Invest Dermatol 1985; 85: 335-339.
 • Översiktsartiklar

 • Lodén M, Wahlund G, Surber C. Crossing the borders. Access to the different regulatory categories of the European skin care products. HPC Today. 2020:15(4):67-69.
 • Treatments improving skin barrier function. Lodén M. Curr. Probl. Dermatol. 2016:49:112-22.
 • Interactions between the stratum corneum and topically applied products: regulatory, instrumental and formulation issues with focus on moisturizers. Lodén M. Br J Dermatol. 2014;171 Suppl 3:38-44
 • Hydrating substances. Lodén M. pp 93-102, In "Handbook of Cosmetic Science and Technology". 4th ed. Barel A, Paye M, Maibach HI (eds). CRC Press, 2014.
 • Moisturizers in the Prevention and Treatment of Hand Eczema. Lodén M. pp 279-294. In "Textbook of Hand Eczema". Alikhan A, Lachapelle JM, Maibach HI,l (eds) Springer-Verlag, 2014.
 • Moisturizers as Cosmetics, Medicines, or Medical Device? The Regulatory Demands in the European Union. Sörensen A, Landvall P, Lodén M. pp3-16, in "Treatment of Dry Skin Syndrome. The Art and Science of Moisturizers". Lodén M, Maibach (eds), Springer, 2012.
 • The use of urea in the treatment of dry skin. Lodén M, in Treatment of Dry Skin Syndrome. The Art and Science of Moisturizers". Lodén M, Maibach H (eds), Springer, 2012.
 • Effect of moisturizers on epidermal barrier function.
  Lodén M. Clin Dermatol. 2012; 30:286-96.
 • Lodén M, Landvall P. Topical treatments: Pharmaceutical, medical device or cosmetic? Regulatory Rapporteur. 2011; 8: 22-25.
 • Lodén M, Beitner H, Gonzalez H, Edström DW, Åkerström U, Austad J, Buraczewska-Norin I, Matsson M, Wulf HC. Sunscreen use: Controversies, challenges and regulatory aspects. Br J Derm.DOI: 10.1111/j.1365-2133.2011.10298
 • Loden M,Hydrating substances. Pp 107-119, In Handbook of Cosmetic Science and Technology, 3nd edition, edited by André O. Barel, Marc Paye, Howard I. Maibach informa healthcare 2009.
 • Lodén M. Urea as a moisturizing and barrier-enhancing ingredient. Pp.335-346. In: Skin Moisturization, 2nd edition, Ed. Rawlings AV, Leyden JJ. 2009
 • Lodén M. Prevention or promotion of dryness and eczema by moisturizers? Exp Rev 2008; 3:667-676.
 • Lodén M, Ungerth L, Serup J. Changes in European Legislation Make it Timely to Introduce a Transparent Market Surveillance System for Cosmetics. Acta Derm Venereol 2007;87:485-92.
 • Halvarsson K, Lodén M. Increasing quality of life by improving the quality of skin in patients with atopic dermatitis. Int J Cosm Sci 2007; 29: 69-83.
 • Loden M,Hydrating substances. Handbook of Cosmetic Science and Technology, 2nd edition, edited by Marc Paye, A. O. Barel, Howard I. Maibach 2006, 2rd ed .
 • Lodén M. Atopic dermatitis and other skin diseases. Pp 333-343. In: Bioengineering of the Skin: Skin Imaging and Analysis. Ed. Wilhelm KP, Elsner P, Berardesca E, Maibach HI. CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton. 2006.
 • Lodén M. Clinical evidence for the use of urea. Pp 211-225. In: Dry Skin and Moisturizers: Chemistry and function. 2nd ed. Ed: Lodén M. Maibach HI. CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2006.
 • Lodén M. Hydrating substances. Pp 265-280. In: Handbook of cosmetic science and technology. 2nd ed. Paye M, Barel AO, Maibach HI. CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton. 2006.
 • Lodén M, Lindberg M. Moisturizers and irritant contact dermatitis. Pp 445-453. In: Irritant Dermatitis. Chew A-L, Maibach HI (eds). Springer-Verlag, Berlin.2006.
 • Lodén M. The clinical benefit with moisturisers. JEADV 2005; 19: 672-688.
 • Loden M. Do moisturisers work? J Cosm Derm, 2004; 2, 141-149.
 • Lodén M. Moisturizers. Pp 219-246. In: Cosmeceuticals and Active Cosmetics. 2nd ed. Elsner P, Maibach HI (eds)
 • Lodén M. Transepidermal water loss and dry skin. Pp 171-185, In: Bioengineering and the Skin. Water and stratum corneum. Fluhr J, Elsner P, Berardesca E, Maibach HI. (eds) CRC Press Boca Raton, USA. 2005.
 • Lodén M. Hydration and Moisturizers. Pp. 295-306. In Bioengineering and the Skin. Water and stratum corneum. Fluhr J, Elsner P, Berardesca E, Maibach HI. (eds) CRC Press Boca Raton, USA. 2005.
 • Lodén M, Lindberg M. Testing of Moisturizers. Pp 387-406. In Bioengineering and the Skin. Water and stratum corneum. Fluhr J, Elsner P, Berardesca E, Maibach HI. (eds) CRC Press Boca Raton, USA.
 • Lodén M. Role of topical emollients and moisturizers in the treatment of skin barrier disorders. Am J Clin Derm, 2003; 4: 771-788.
 • Lodén M. The skin barrier and use of moisturizers in atopic dermatitis. Clinics in Dermatology, 2002; 21: 145-157.
 • Lodén M, Edlund F, Jansson T. Strategies to reduce contact allergy to fragrances. Cosmet & Toiletr, 2002; 117:39-45.
 • Lodén M. Skin barrier function: Effects of moisturizers, Cosmet & Toiletr 2001; 116: 31-40.
 • Lodén M : Hydrating substances. Pp 347-360. In:  Handbook of cosmetic science and technology. 2nd ed, Ed:, Barel AO, Paye M, Maibach HI. Marcel Dekker, New York, 2001
 • Lodén M. Efficacy testing of cosmetics and other topical products. IFSCC Magazine, 2000; 3:47-53.
 • Lodén M. Urea. pp 243-250. In: Dry skin and moisturizers. Chemistry and function. Eds Lodén M, Maibach HI. CRC Press, Boca Raton, 2000.
 • Lodén M. Moisturizers. pp. 73-96. In: Drugs versus Cosmetics: Cosmeceuticals, Eds Elsner P, Maibach HI. Marcel Dekker, New York, Basel, 2000.
 • Lodén M. Keratolytics. pp 255-280. In: Dermatopharmacology of topical preparations, Eds Gabard B, Elsner P, Surber C, Treffel P. Springer-Verlag, 1999.
 • Rogiers V, Balls M, Basketter D, Berardesca E, Edwards C, Elsner P, Ennen, Leveque JL, Lodén M, Masson P, Parra J, Paye M, Pierard G, Rodrigues L, Schaefer H, Salter D, Zuang V. Non-invasive methods and their potential use in safety assessment of cosmetics. ECVAM-EEMCO Workshop Report 36, ATLA 1999;27:515-537.
 • Lodén M, Linde YW. Atopic dermatitis and other skin diseases. Pp 251-260. In Bioengineering of the skin: Skin surface imaging and analysis. Eds. Wilhelm KP, Elsner P, Berardesca E, Maibach HI. CRC Press, Boca Raton, 1997.
 • Lodén M. Biophysical properties of dry atopic and normal skin with special reference to effects of skin care products. Acta Derm Venerol 1995; suppl 192: 1-48.
 • Lodén M. 1995. Biophysical properties of dry atopic and normal skin with special reference to effects of skin care products. Acta Universitatis Upsaliensies, Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 521, 60 pp. Uppsala.
 • Lodén M. Biophysical methods of providing objective documentation of the effects of moisturizing creams. Skin Res Technol 1995;1:101-108.
 • Lodén M, Lindberg M. Product testing. Testing of moisturizers. pp 275-279. In: Handbooks of Skin Bioengineering, vol. 1. Water and the Stratum corneum, Eds. Elsner P, Berardesca E, Maibach HI. CRC Press, Boca Raton, 1994.
 • Lodén M. Detection methods. pp 127-145. In: Methods for skin absorption, eds. Kemppainen BW, Reifenrath WG. CRC Press, Boca Raton 1990.
 • Summary C.V. in English

  Dr. Marie Lodén was appointed Associate Professor in Experimental Dermatology at Uppsala University in 2005 and is the founder and owner of the Eviderm Institute, Sweden, which is devoted to dermatological research and product development. Dr. Lodén previously conducted dermatological research on chemical warfare agents and worked on the development of topical treatments at pharmaceutical and cosmetics companies. Her major research interests are skin barrier function, contact dermatitis, skin care, biophysical measurements, and toxicology. She has edited previous books and published almost 100 original papers and reviews.
  See publication lists below, or click at PubMed. The motto is to challenge the barriers and create opportunities!