90% av reklamen är okey säger branschen... 23 mars 2016

Branschen har gjort en undersökningen av hur väl företagen inom EU följer kraven på ansvarsfull marknadsföring. Mer än 90% är okey säger rapporten.
I Sverige finner Reklamombudsmannen (RO) att "Five Swedish advertisements used claims such as ‘’parabens free’’ that implied that the use of parabens is problematic. As the use of parabens in cosmetic products is legal in Europe, the claims were found to be denigrating with regard to those cosmetic products that do use parabens."

Branschorganisationen KTF rapporterar att deras anmälan till RO av Apotekets kampanj  om cykliska silikoner ansågs vara för tekniskt komplicerad , vilket gjorde att RO avvisade anmälan. I sin anmälan menade KTF att Apoteket AB misskrediterade företag och gjorde sig skyldig till överdriven skrämsel kring cykliska silikoner.  Märkligt att RO inte klarade av att bedöma Apotekets kampanj.