Aluminum i blickpunkten... 11 April 2014

Aluminium finns i rikliga mängder runt omkring oss. Vi exponeras dagligne för olika kemiska former av metallen i kosmetika, som exempelvis i form av partiklar i tandkräm, dekorativ kosmetik och som färgämnen, samt i sura lösningar som antiperspiranter.
Aluminium finns också i många mediciner, i mat och i vatten. Säkerheten debatteras emellanåt. Nu har EUs vetenskapliga kommitte granskat säkerheten och kommit fram till att substansen inte är särskilt farlig. Ingen risk för cancer och det finns ingen koppling till hjärskador mm. Däremot är det svårt att veta hur mycket som tas upp visa huden. Studier visar otroligt små mängder som är svåra att skilja från bakgrundsnivån. Kommitteen vill därför har mer data på detta för att kunna dra säkra slutsatser om säkerheten. Rapporten finns på nätet.