Ansvarsfull marknadsföring?... 22 juli 2013

För att miinska risken för vilseledning och öka trovärdigheten till kosmetiska produkter har EU komissionen publicerat riktlinjer för marknadsföring av kosmetika. Klicka på bilden eller läs den svenska versionen publicerad av KTF. 
EU komissionen har publiceran ett utkast på dokument och ger bakgrund till de generella kriterierna. I Official Journal finns det finala dokumentet som pulblicerades den 10 juli 2013, likaså i en mer lättläst version från EU.