Bra regelverk för kosmetika men brister i följsamheten pga okunskap?... 20 November 2013

Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift uppmärksammar Eviderm och kosmetikområdet på ett intresseväckande sätt.