EU kommissionen rapporterar om följsamheten till förordning (EU) nr 655/20131 om marknadsföring av kosmetika... 24 September 2016

Vad gäller exempelvi skälighet så angav 10 medlemsstater att kriteriet inte respekterades i de kontrollerade påståendena, eftersom de är nedsättande mot godkända ingredienser. Exempel på sådana påståenden är ”utan parabener” och ”utan aluminium”. Av de övervakade kosmetiska produkterna innehöll 20 % påståenden om att de inte innehöll vissa ingredienser och många av dem gällde parabener. Sådana påståenden är populära i försäljningssyfte eftersom ingredienserna uppmärksammas i medierna. Medlemsstaterna ansåg dock att de strider mot kriteriet om skälighet eftersom de är nedsättande mot lagligen godkända ingredienser .