Förbud av plastkorn?... 08 Februari 2016

Kemikalieinspektionen föreslår ett förbud mot kosmetiska produkter som innehåller mikrokorn av plast. Förbudet bör enligt myndighetens bedömning ses i kombination med andra åtgärder mot mikroplaster. 
– Mikroplaster kan leda till försämrad tillväxt och hälsa hos vattenlevande djur och därför behövs åtgärder för att minska spridningen av små plastkorn till sjöar och hav. I dag finns gott om alternativ till mikroplast i kosmetika, säger Jenny von Bahr, utredare på Kemikalieinspektionen och projektledare för regeringsuppdraget.
Det är vettigt att fasa bort plastkornen om de ställer till med problem och det är bra att Sverige driver frågan internationellt. Däremot är det dumt att Sverige har egna regler och inte följer det vi kommer överens om inom EU. Sen blir det intressant att se hur partiklarna definieras och vilka polymerer det handlar om i slutändan.