Farliga produkter? L'Oreal ifrågasätts igen för överträdelser... 02 mars 2015

Rosacea är sjukdom och rodnande hud kan också vara tecken på sjukdom. Produkter som är reglearde som kosmetika får inte marknadsföras mot sjukdom. I USA får inte heller kosmetika påverka fysiologiska funktioner. L'Oreal har nu fått varningsbrev från FDA (12 feb) för överträdelse mot regelverket. Företaget tar upp bland annat följande påståenden som kan betraktas som illegala: 
"Localized Redness Intensive Serum”
 “RECOMMENDED FOR: Redness-prone skin, experiencing overall redness, flushing and sensations of discomfort”
 “Reduces visible redness and sensations of discomfort”
“[F]ormula combining 3 effective ingredients to help reduce redness with a long lasting efficacy”
“I have rosaceaon my neck when I get warm or under stress. This product really works to keep it under control!!!”
“I have broken capillaries and generalized redness on several areas of my face. I was told laser treatment was the only fix. Then…the miracle of Rosalic AR!”
"With powerful Ambophenol [0.5%] to visibly reduce redness"