Frihandel utmanar barriärerna och ger möjligheter...10 Januari 2015

USA bekymrar sig över att deras industri möter barriärer av olika slag när man vill exportera sina kosmetiska eller medicintekniska produkter.
Över 1000 substanser är förbjudna i EU-kosmetika och flera hundra har olika typer av restriktioner. Läs mer om dialogerna vad gäller kosmetika  och EUs uppfattning. och medicinteknik.

Eviderm hjälper till att undersöka produkter och se till att de uppfyller regelverk vid import.