Ftalater under luppen... 7 maj 2011

Kemi och effekter 
Det finns flera sorters ftalater. Ordet ftalater är ett samlingsnamn för estrar av ftalsyra. Gemensamt för många ftalater är att de kan användas i plaster (ex PVC) för att öka deras flexibilitet och hållfasthet. Ftalater används därför i plastförpackningar för förvaring av mat, tandborstar, leksaker, skor, slangar inom industrin och sjukvården, ytbehandling av tabletter. Den karaktäristiska lukten i en ny bil kommer bland annat från ftalater. Ftalater kan också användas som ytbeläggning på vissa material för att bromsa slemtillväxt av mikroorganismer. Ftalater kan migrera från plasten. Genom att ftalater används i material som kommer i kontakt med sådant vi äter och dricker, så kan man också återfinna spårmängder av ftalater i kroppen. Inandning och hudkontakt kan också vara en källa till ftalatexponering.

Den kemiska strukturen på substansen avgör för effekten på människa. Höga doser av dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBP) och dietylhexylftalat (DEHP) är reproduktionsstörande och är förbjudna i kosmetika. DEHP, DBP och BBP är också förbjudna i leksaker och barn­vårdsartiklar om halten överskrider 0,1 procent. Spåmängder kan dock återfinnas i andra konsumentprodukter om innehållet kommer i kontakt med material som innehåller dessa mjukmedel. DEHP, DBP, BBP och diisobutylftalat är ämnen som EU tagit upp på en lista över särskilt farliga ämnen (kandidatlistan) till kemikalieförord­ningen Reach.

I kosmetika kan dietylftalat (DEP) och dimetylftalat (DMP) användas. I CosIng beskrivs funktionen hos DEP som denatureringsmedel, filmbildare, hårkonditionerande, maskerande, mjukgörare och lösningsmedel. Men det finns inga tecken på att dietylftalat (DEP) eller DMP - är skadliga. 

Välgjorda studier och omfattande genomgångar av EU och FDA visar att dietylftalat kan användas utan några hälsorisker även vid långvarig användning!

Höga doser ger dock en brännande känsla i läpparna, tungan och munnen och kan ge kräkningar och diarré. Även CNS effekter med koma kan inträffa. Dessa egenskaper gör att DEP används som denatureringsmedel. I människa bryts DEP ner till ftalsyra, etanol och MEP. 

Ftalater bedöms inte utgöra några miljörisker eftersom de inte är bioackumulerande och lätt bryts ner i såväl människa som miljö.

När deklareras dietylftalat (DEP) i kosmetika?
När DEP används som hjälpämne i kosmetika deklareras det på innehållsförteckningen. Om DEP ingår i en parfym ska det däremot inte deklareras . Inte heller torde DEP behöva deklareras när det används som denatureringsmedel i alkohol. Kemiska analyser av produkter kan således identifiera fler produkter med DEP än vad som anges i innehållsförteckningen.

7 maj 2011