Gränsdragning mellan kosmetika och andra regulatoriska grupper kan vara svår... 9 maj 2019

April 2018 uppdaterades EUs syn på det hela i dokumentet "MANUAL OF THE WORKING GROUP ON COSMETIC PRODUCTS (SUB-GROUP ON BORDERLINE PRODUCTS) ON THE SCOPE OF APPLICATION OF THE COSMETICS REGULATION (EC) NO 1223/2009 (ART. 2(1)(A))"