Hur klassificerar man produkter?... 11 September 2015

Farmakologiskt aktiva ämnen kan också regleras via Livsmedelslagstiftningen. 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr  37/2010