"Inget skäl förbjuda ämnen av hälsoskäl"... 16 Oktober 2015

Läkemedelsverket tycker jag har uttryckt sig på ett bra sätt om cykliska silikoner. Det ser vi när vi läser i tidningen Farmaci. Tomas Byström svarar så här på frågan:  Hur ser Läkemedelsverket på ämnesgruppens förekomst i kosmetiska produkter i dagsläget?

– Sammanfattningsvis ser vi ingen anledning att av hälsoskäl förbjuda eller ta bort de här ämnena helt och hållet. Men det är inte omöjligt att det blir aktuellt att sätta ett tak på koncentrationer för cyklopentasiloxan utifrån resultaten i vetenskapliga kommitténs (SCCS) utredning. Detta kommer i så fall att införas i EU-reglerna för kosmetiska produkter. Det finns dock inga konkreta förslag på detta i nuläget, säger Tomas Byström.

Han fortsätter och svarar på frågan: Hur ser ni på att ett enskilt företag ”går före” som Apoteket gjort i det här fallet?

– Att ett företag agerar på eget initiativ har vi inga synpunkter på. Konsumentupplysning är bra. Men, generellt uttryckt, att låta påskina risker som det inte finns vetenskapligt stöd för är inte rimligt. Det finns också en EU-förordning som säger att man inte får svartmåla produkter som uppfyller reglerna. Om det varit så i detta fall är en bedömningsfråga, ytterst för Konsumentverket.