Justitiekanslern kan ge plåster på såren...24 mars 2016

Eviderm har för kunds räkning begärt skadestånd av Justitiekanslern, JK, för kostnader i samband med saluförbud av ett nagellack.  
Läkemedelsverket agerade vårdslöst och stoppade försäljningen trots att produkten var säker och företaget gjorde allt för att åtgärda myndighetens önskemål.
Läkemedelsverkets handlande är besynnerligt och torde gå helt i stick i stäv med vad medborgarna förväntar sig av myndigheten.