Justitiekanslern utreder Läkemedelsverkets agerande kring saluförbud av nagellack... 25 August 2016 

Eviderm har för L.Y.X. Cosmetis räkning begärt skadestånd av Justitiekanslern eftersom man anser att Läkemedelsverket handlade vårdslöst när man utdömde saluförbud.  Läkemedelsverket yttrade sig i frågan i maj och Eviderm kommenterade yttrandet i juli. Klicka för att hitta yttrandena.