Kontamination och återkallelse från konsument...16 jan. 2015

Unilever återkallar deodorant Neutral deo roll on som kan innehålla mikroorganismen Burkholderia som kan orsaka sjukdom hos personer med nedsatt immunförsvar. 

Viktigt med både relevanta belastningstester och god produktionshygien med bra råvaror!