Kosmetika för patienter? 06 Januari 2014

I EUs nya vägledning om säkerhetsbedömning av kosmetika så kan vi läsa att produkter som är ämnade att användas av personer med atopisk och irriterad hud måste adresseras på samma sätt som exempelvis ögonkrämer och barnprodukter vad gäller mikrobiologisk kvalitet.

Vägledningen är intressant. Kan den tolkas som att det är okey att utveckla och marknadsföra kosmetika till just atopiker? Eller att make-up produkter kan utvecklas och framhävas som särskilt lämpliga ur säkerhetssynpunkt till personer med acne, rosacea, etc?

Detta kommer att adresseras på Eviderms kurs den 27 okt 2014.