Läkemedelsverket analyserar kosmetika för barn... 03 Oktober 2013

Läkemedelsverket har analyserat konserveringsmedel och kontrollerat märkningen av 22 stycken kosmetikaprodukter för barn
Analysen visade att alla konserveringsmedel var inom gällande gränser, däremot hittade man fel i märkningen; exempelvis hade innehållsämnen angivits med fel typ av namn (dessa ska anges med t.ex. INCI-namn), det saknades svenska varningstexter och namn och adress till ansvarig person inom EU/EES. Exempel på otillåten marknadsföring som observerats var att produkter skulle användas på eksem, sårig hud, röda rumpor och hudåkommor.