Läkemedelsverket inspekterar ... 23 juli 2013

I höst kommer Läkemedelsverket att starta en löpande tillsyn av säkerhets-dokumentationen för kosmetika.
Även tillsyn av företagens goda tillverkningssed (GMP) planeras också. 
Läs om myndighetens plan.