Medicinteknik på huden?... 30 April 2015

Intressant program om medicinteknik som även inkluderar huden i Göteborg i höst. Symbioteq arrangerar och Eviderm deltar tillsammans med andra experter på området..