Miljonböter för fortsatt vilseledning... 27 Februari 2014

Kunskap eller okunskap? Läs mer i Resume den 27 feb 2014.