Nacka Tingsrätt ägnar sig åt nagellack... 11 November 2015

Den 9 november lackades det naglar i Nacka Mark och Miljödomstol. Eviderm visade film på värmeutvecklinng som ett bevis på den snabba härdningsprocessen, se nyhet nedan.  

Eviderm har också bedömt produktens säkerhet och funnit att den uppyller alla krav och är säker. Lacket är sannolikt säkrare än andra motsvarande produkter på marknaden. Men Läkemedelsverket har ännu inte låtit sig övertygas, så processen går vidare. Kanske får vi besked innan jul.