Naturligt?... 27 November 2017

Ny ISO standard väcker känslor hos industrin. Är mineralolja naturligt? GMO-ämnen? Läs CosmeticsDesign.