Nya regler för denaturering av etanol... 1 November 2016

Det har funnits många godkända sätt att denaturera etanol. Men nu har EU bestämt att vi från 1 aug 2017 ska använda oss av följande substanser:

Per hektoliter absolut etanol:
—1,0 liter isopropylalkohol (IPA).
—1,0 liter etylmetylketon.
—1,0 gram denatoniumbensoat.