Säkra parabener... 28 November 2011

EUs vetenskapliga kommitte har tidigare slagit fast att säkerhetsmarginalerna som man använder sig av för att extrapolera siffror från djur till människa även täcker små barn. Nu har EU gjort en förnyad granskning av frågan mot bakgrund av diskussioner kring parabener och den danska miljömyndighetens tvivelaktiga agerande. Den nya fördjupade utredningen visar att det inte finns någon anledning till oro för barnen med parabenprodukter! De godkända nivåerna är säkra med mycket god marginal! Lär mer genom att ta del av utredningen! 

EUs vetenskapliga kommitté SCCS publicerade tidigare sin ståndpunkt om riskerna med att använda de längre parabenerna i hudvårdsprodukter. De korta metylparaben och etylparaben ifrågasätts inte utan kan fortsätta att användas i kosmetika och mat som tidigare.

De längre parabenerna, som propylparaben och butylparaben, anssåg den vetenskapliga kommitten också kan fortsätta användas men man vill begränsa halten till maximalt 0.19% i hudvårdsmedel. Då är säkerhetsmarginalen mer än 100 om man använder 17.9 g lotion över hela kroppen varje dag! 

Andra expertgrupper har också räknat på säkerhetsmarginalerna och kommit fram till betydligt högre siffror. Det innebär att om kommittén försiktighetsprincip blir gällande så kan inte ens den värsta hypokondriker oroa sig för parabener i Europas kosmetika!