Skönhetschoklad?... 8 Januari 2016

Före jul frågade ICA-kuriren om en ny skönhetschoklad fungerade. Jag sa vad jag tyckte och vad jag kunde hitta i litteraturen.
Nu har bolaget kontaktat mig. Jag svarade att jag tyckte att "beauty chocolate" saknar bevis för att  kunna påstå att den påverkar skönheten. Företaget har mätt andra fenomen - sk surrogatparametrar - som dessutom inte heller verkar vara bevisade i form av gängse placebo-kontrollerade studier av cholkladen. Dessutom verkar surrogatparametrarna sakna koppling till skönhet, dvs inte vara vetenskapt validerade.
Det finns tydliga regler för hur "skönhetsstudier" ska utföras för att uppfylla lagstiftningen. Alternativt måste produkterna innehålla ämnen som har validerats avseende detta och ex finns med på kosttillskottslistan.