Slarvfel i märkningen av parfymallergener... 03 Oktober 2013

Läkemedelsverket har anlyserat parfymer och hittar många produkter som inte har korrekt märkning. Dessutom ser man att det kan vara brister i GMP. 
Läkemedelsverket ser allvarligt på bristerna i produkternas ingrediensförteckningar. Om dessa inte är fullständiga är det svårt eller omöjligt för allergiska konsumenter att undvika ämnen de är 
känsliga för. Även konsumenter som vill undvika parfymerade produkter har svårt att göra det när de inte kan se vad de innehåller.