Slut på otydlighet om vad dermatologiskt / kliniskt / oftalmologiskt testad betyder. EU vägleder (No 655/2013)... 28 December 2013

”TOLERANSTESTAD” Studie gjord av vetenskapligt skolad person på aktuell målgrupp Resultaten ska visa att produkten tolereras väl ˜”TESTAD UNDER MEDICINSK ÖVERSYN” Testad av medicinsk personal, som läkare eller tandläkare. ˜”DERMATOLOGISKT / OFTALMOLOGISKT TESTAD” Testad på människor under översyn av dermatolog (hudläkare) / oftalmolog (ögonläkare) ˜”KLINISKT TESTAD” Refererar till expertis, process eller omständighet som testen gjordes under och att studien gjordes av en medicinskt kvalificerad yrkesverksam eller annan vetenskapligt utbildad person i enlighet med ett kliniskt protokoll eller i en klinisk miljö. Eviderm kan förstås både vägleda och genomföra olika typer av tester för att undersöka och bekräfta effekter av kosmetika.