Smink är ingen giftfälla... 5 Augusti 2010

Men smink kan innehålla farliga substanser! Men oftast i så låga halter att de saknar betydelse för produktens möjlighet att påverka människan negativt!


Jämför exempelvis med sprit (alkohol): Koncentrerad sprit (alkohol) är brandfarligt och dricker du ett glas ren sprit så blir duf örgiftad! Men du klarar ett glas lättöl utan att bli förgiftad av spriten.

Samma sak med smink; Så gott som helt riskfritt. Halterna av eventuellt farliga ämnen är för det mesta mycket låga och huden bromsar också upptag av eventuella farligheter. Det flesta krämer och schampon kan man till och med äta utan att råka illa ut. 

Artikeln i Aftonbladet den 4 augusti ger en missvisandebild av riskerna med kosmetika. Antagligen saknar också tidningen vetenskapligt underlag för att kunna påstå att vissa produkter är farliga. 

Eviderm är korrekt citerad och bistod med fakta till artikeln, men har inte bedömt några av de produkter som finns i artikeln; Däremot så berättade Eviderm att många substanser inte är undersökta med gängse metodik, exempelvis flera som också används i mat och sådana som har traditionell användning i hudvård (exempelvis växtextrakt). När många människor utsätts för substanser kan ovanliga biverkningar upptäckas, som exempelvis allergi. När företag får kännedom om sådant, exempelvis via reklamationer, sjukhus och forskningsartiklar, byter man ut besvärliga substanser mot sådana som är bättre. Många allergiframkallande parfymämnen från växtriket har därför försvunnit från många produkter.

Eviderm tycker att det är viktigt med kunskap som leder till bättre produkter.  Tidningar och konsumentorganisationer är duktiga på att driva på behovet av ökad kunskap. Men ibland blir det mer vilseledning än evidens som ligger bakom olika aktiviteter! 

Artiklar med mer nyanserat innehåll finns i andra tidningar