Svensk Farmaci uppmärksammar anmälan av Läkemedelsverket till JK ... 15 April 2016

Svensk Farmaci uppmärksammar vår strävan att bringa rättvisa och följsamhet till regelverken. Justitiemord är inget vidare.

Nu får vi se vad som händer hos Justitiekanslern och om Anna Skarhed håller med om att Läkemedelsverket var vårdslösa när man förbjöd nagellacket trots att det var säkert och vi gjorde allt för att visa detta för Läkemedelsverket.