Tillverkare av kosmetika: Dags att uppdatera Produktinformationen (PIF), Säkerhetsrapporten (CPSR) och tillverkningsdokumentationen, som ex GMP-dokument inför kommande inspektioner.... 19 juni 2017

Läkemedelsverket ska inspektera tillverkare av kosmetika och titta närmare på dokumentationen som rör produkterna och deras tillverkning. Myndigheten ska också undersöka tandblekning och halten väteperoxid.  
Man konstaterar att det är många brister hos barnprodukter och oroas över färgämnen i kosmetika.