Tuffa krav på säkerhet och spårbarhet... 01 December 2013

Säkerhetsvärdering av kosmetika har utvecklats till en omsorgsfull och avancerad disciplin. EU komissionen har preces publicerat nya detaljerade riktlinjer för hur jobbet ska göras. Säkerhetsvärderarens integritet, kompetensen hos ansvarigt företag och möjligheten att spåra detaljer i leveranskedjan ger administrativa och kommersiella utmaningar! 

Läs mer i COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 25 November 2013 on Guidelines on Annex I to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products.