Vägledande dokument från EU om marknadsföring av kosmetika... 06 September 2017

Vägledningen ger besked om hur exempelvis "Fri från..." kan bryta mot de generella kriterier som satts upp. Om man exempelvis påstår "fritt från kortison" bryter man mot mot första kriteriet "legal överensstämmelse", eftersom kortison är förbjudet i kosmetika. Det kan också vara ett brott om det är nedsättande och handlar om legalt använda ämnen, som ex parabener. Däremot kan det vara okey om det ger bättre beslutsunderlag, som ex "fritt från aceton" om man vill informera om besvärande lukt eller "fritt från alkohol" om man är rädd att barnen blir berusade av familjens munvatten. Läs mer i "Technical document on cosmetic claims
Agreed by the Sub-Working Group on Claims (version of 3 July 2017)
".

Vid inspektion av tillverkare kan Läkemedelsverket fråga om bevis för att det är "fritt från". Hur bra är exempelvis rengöringen?