Vilseledande marknadsföring ansiktskrämer... 30 April 2013

Marknadsdomstolen har funnit att L'Oréal Sverige AB använder vilseledande reklam av Vichy och Lancome. Bolaget har inte kunnat styrka sina påståenden om att rynkor i ansiktet reduceras i viss angiven procentuell omfattning, att rynkor reduceras med laserns hastighet och att rynkor reduceras på grund av att huden återuppbyggs . Marknadsföringen anses otillbörlig i strid mot 8 och 10 §§ MFL. Motsvarande bedömning har gjorts beträffande en bild som använts vid marknadsföringen. Läs mer om vad som står i annonserna och hur hudläkaren och forskaren Filippa Nyberg har resonerat utifrån de studier som L'Oreal gjort.