Vilseledande om nanopartiklar och huden... 22 Oktober 2013

Rapport är ungefärl lika vilseledande i sin beskrivning av nanopartiklar som kosmetikindustrin är när den är som mest kreativ! 
Forskarna har inte kunnat visa att nanopartiklar tar sig genom huden. De är helt enkelt för stora. Till och med enskilda molekyler har svårt att ta sig igenom eftersom de är för stora. Om man då klumpar ihop massor av molekyler till nanopartiklar blir det knappast enkare att forcera huden. Nanopartiklar kan vara minst 100 gånger så stor som exempelvis vatten.
Rapport säger att "nanopartiklar tar sig igenom flera av kroppens barriärer", vilket är sant. Men att exemplifiera med bild på huden är vilseledande när man i själva verket syftar på barriären inne i kroppen!