Vilseledande reklam korrigeras av KTF!... 07 Oktober 2015

Ord och inga visor från KTF om Apotekets misskreditering av cykliska silikoner (brev 6 okt 2015 från Olof Holmer):

"Med sin marknadsföring misskrediterar Apoteket AB dessutom andra näringsidkare genom sitt påstående att Apoteket AB ”hoppas att alla andra som säljer hud- och hårvård gör likadant” som Apoteket AB. Detta görs samtidigt som Apoteket ABs egna produkter framhävs och marknadsföringen går ut på att få konsumenter att göra sig av med andra näringsidkares produkter och istället köpa Apotekets produkter.
Cykliska silikoner är godkända beståndsdelar i kosmetiska produkter och misskrediteringen är därför otillbörlig i enlighet med marknadsföringslagen. Otillbörligheten blir än tydligare sett i ljuset av EU-kommissionens förordning 655/2013 (Om gemensamma kriterier för påståenden om kosmetiska produkter). I denna framgår det bland annat att ”Påståenden om kosmetiska produkter ska vara objektiva och får inte vara nedsättande mot konkurrenterna eller mot ingredienser som används lagenligt”.
Vi är förvånade över att en aktör som Apoteket AB, med stort förtroendekapital i samhället, i denna fråga hemfaller åt till synes simpel alarmism när vi normalt förknippar företaget med till exempel folkbildande kampanjer rörande solskydd. KTFs medlemmar och andra har reagerat kraftigt på Apoteket ABs kampanj och det är vår uppriktiga förhoppning att Apoteket AB besinnar sig i denna situation då vi inte tror att någon egentligen är betjänt av eventuella juridiska processer."