Vi gör säkerhetsbedömningar, utredningar och säkerställer effekten ("claim substantiation") på dina produkter.

Eviderm kan sammanställa produktinformation (PI-file eller "product dossier") och utfärda säkerhetsrapport "Cosmetic Product Safety Report". 

Vi utarbetar även medicinska och toxikologiska expertrapporter för läkemedel. Vi samlar litteraturdata från vetenskapliga databaser och värderar effekt och säkerhet (safety).

Eviderm utfärdar också en säkerhetsrapport för din kosmetika enligt de krav som den nya kosmetikförordningen ställer. Läs 11e revisionen för kosmetika som SCCS publicerat eller läs EU kommissionens guideline. Riktlinjer på svenska publicerades nov 2013.  Den danska myndigheten Miljöstyrelsen har publicerat exempel på hur rapporter kan utformas. Schampo, handkräm och barnlotion.

Marie Lodén har adekvat utbildning och erfarenhet. Ta del av CV och se  länk till certifikat.

Eviderm kan också ge tips på vilka nya faror som finns för kosmetika, dvs kommande "snackisar" inom området.

Eviderm kan också hjälpa till att publicera (”medical writer”) välgjorda studier i referee-granskade tidskrifter.

Säkerhetsrapport kosmetika. "Cosmetic Product Safety Report"  EC 1223/2009.
För att utfärda en Säkerhetsrapport behöver vi nedanstående information:

Säkerhetsbedöming av en kosmetisk produkt enligt EUs regelverk (REGULATION (EC) No 1223/2009) kräver att bedömaren tar ställning till nedanstående information: (läs fler detaljer). Läkemedelsverket kan ge saluförbud om inte myndigheten är nöjd.

För att kunna utfärda en Säkerhetsrapport behöver vi följande:

 • 1. Vad är det för produkt? Hur ska den användas? Kopia på dekor/användaranvisning, där också eventuella försiktighetsåtgärder och varningar framgår.
 • 2. Hur är produkten förpackad? Volym? Kvalitet på förpackningen? Farliga tillsatser?
 • 3. Kvantitativ komposition och ingrediensernas funktion. Några nano-ämnen?
 • 4. Hållbarhet? Utgångsdatum? PAO? Slutsatser från stabilitetsundersökning.
 • 5. Mikrobiologisk renhet på produkt och råvaror? Belastningstest på produkt?
 • 6. Råvaruspecifikation för komplexa råvaror som visar att tillsatser till dessa är innehållsdeklarerade (ex extrakt), samt specifikation som också visar att renheter på reglerade substanser är uppfyllda (ex färger, aminer). 
 • 7. Gärna också renheter på ingredienser som innehåller giftiga föroreningar (ex tungmetaller, insekticider, etylenoxid).
 • 8. Uppfyller parfymen IFRAs krav? Är ev parfymallergener korrekt deklarerade? Certifikat.
 • 9. Har produktens säkerhet undersökts? Kopia på rapport. Har den eller någon liknande funnits på marknaden? I så fall, några hälsorelaterade reklamationer? Frekvens?
 • 10. Toxikologisk profil på råvaror i de fall vi inte kan finna information i den öppna litteraturen.
 • 11. Finns det något annat som vi borde veta inför bedömningen?


Om produkten ska säljas i Norge kan det vara klokt att kolla vilka uttryck som förknippas med läkemedel och som därför inte kan använda på kosmetika (den så kallade Syseutredningen). Vilka påståenden som ses som medicinska framgår av "påståendelistan".

Vi granskar litteraturdata. Säkerhetsrapport. Utredning.
Import från Kina, USA?
Säkerhetsrapport. Värdering av effekt.
Konserveringsmedel kan behövas.
Cosmetic Product Safety Report

Nyttiga och helt riskfria  E-nummer!

Farliga kemikalier och sådana som kan identifieras med E-nummer finns naturligt och uppskattas i välgjorda produkter som är nyttiga för människan!
Det är dosen som avgör risken! Farligast är vatten som dödar många sommartid.....