Vi studerar effekt, irritation av produkter på människa med
instrument ex TEWL, eller i provrör (in vitro, "bänktest").

Eviderm designar och genomför kliniska prövningar och andra effekt- eller säkerhetstester av hudprodukter, som läkemedel, kosmetika och medicin-tekniska produker. Vi använder instrument och kan mäta hudbarriären, TEWL, irritation, eksem, färg, struktur och andra förändringar av huden. Vi har publicerat många studier
Vi kan också undersöka effekter på huden av kosttillskott eller andra preparat som påverkar huden (läs ex mer om "beauty claims").

Vi kan mäta effekter in vitro (i provrör, "bänktest"), på friska frivilliga försökspersoner eller på patienter. Läs mer om exempel på tillåtna och otillåtna produktlöften.  

Vi ansöker till etisk kommitté och skaffar tillstånd från Läkemedelsverket för läkemedel och medicinteknik. Vi håller koll på nya riktlinjer ex för medicinteknik och kosmetika.

Givetvis kan vi publicera resultaten och vi kan också hjälpa till att publicera (”medical writer”) studier i referee-granskade tidskrifter.

Eviderm kan också göra läsbarhetstester så att patientinformationen (PIL) för läkemedel blir tydlig och godkänns av Läkemedelsverket.

Påverkan på huden? Metoder hos Eviderm

Eviderm kan enkelt undersöka följande:

 1. Påverkas hudens barriärfunktion av krämen / tvålen?
 2. Påverkas hudens fukthalt? Ytstruktur? Elasticitet? Tjocklek? Färg? Rodnad?
 3. Skillnad i vasokonstriktion mellan kortikosteroider?
 4. Är produkten eller substansen irriterande? Allergiframkallande?
 5. Påverkas hudens ytliga fetthalt? Sebum?
 6. Är produkten svettdämpande? Deodoriserande / luktdämpande?
 7. Påverkas hudens mikro-flora av behandlingen?
 8. Tar sig ämnen genom huden? Vilka mängder?
 9. Gillar konsumenterna produkten?
Eviderm kan göra studier på friska frivilliga försökspersoner, konsumenter och patienter.

Eviderm har mätutrustning för följande:
 • Vattenavgivning (TEWL)
 • Fukt (konduktans)
 • Färg (rodnad och melanin)
 • Elasiticitet
 • Hudtjockled (ultraljud)
 • Sebum, ytligt fett
 • Replikat
 • Hudpenetration diffusionsceller
Även solskydd (SPF), UVA, mikrobiologi och andra specialiserade studier kan Eviderm ombesörja.

Att tänka på inför en studie.

Innan man drar igång en studie är det viktigt att fundera över vad studien syftar till. Måste man göra en studie eller finns informationen redan in litteraturen? Studier som inte ger ny kunskap är ganska onödiga och kanske till och med oetiska.

Vill man ha resultaten för att kunna designa nästa stude?  Vill man få stöd i marknadsföringen av en ny produkt? Vad vill du säga om produkten? Ska produkten skilja sig mot något som redan finns eller vill man visa likhet? Eller handlar det om att säga något om något aktivt ämne i produkten? Kontrollpreparat gör studien starkare. Kanske placebo? Eller marknadsledaren. Även ett obehandlat område kan vara värdefullt.
Randomiserade, dubbel-blindstudier ger starka bevis. Eviderm kan ge bra råd vad gäller studiedesign. Studier kan kosta flera miljoner kronor och det gäller att få ut mesta möjliga nytta för pengarna!

Effekttest, kosmetika, TEWL, färg, irritation, anti-rynk,
Nya riktlinjer för Medicintekniska produkter och kosmetika.
Läs om hudpenetration. Flow-through.
TEWL med Dermalab eller Aquaflux
TEWL, ultraljud, elasticitet, färg, konduktans
Scrubkräm kan ge slätare hud. Klicka och läs!
Handeksem med ökad TEWL, grovhet, färgförändringar kan mätas hos Eviderm.
Replikat (silikon) för bestämning av ytstruktur.
Anti-rynktest. Avtryck av huden vid ögonen