Eviderm sprider kunskap och ger kurser om kosmetika, medicinteknik
och hudläkemedel för huden.

Effekt och säkerhet.

Eviderm utbildar om huden, produkter och ingredienser i kosmetika, medicinteknik och hudläkemedel. Ingredienser och deras effekter och säkerhet är viktiga områden för både produktutvecklare och de som marknadsför och säljer produkterna. Kunskap om regulatorisk status och ansvarsfull marknadsföring ger möjligheter.
Kurserna uppfattas av deltagarna som angelägna och de får höga betyg.
Förutom öppna utbildningar kan vi också ge interna utbildningar hos företag. Dessutom anordnar vi temadagar och är ofta anlitad som föredragshållare.


Eviderm skapar också ny kunskap via forskning och studier.

Eviderm skapar också gärna ny kunskap genom forskning och studier. Dessutom kan vi agera handledare för examensarbeten ( och doktorsavhandlingar.
Studier publiceras och citeras ofta av andra forskare.
I flödet av Nyheter kan man enkelt sortera och hitta information som kan vara till nytta.

Ansvarig utgivare för utbildningar

Marie Lodén